Bacgroung

DEPARTAMENTU GEOLOGIA

CHEFE DEPARTAMENTU

Abrão L.A. da L. Guterres,ST,

VISAUN NO MISAUN DEPARTAMENTU

OBJETIVU

KORPU DOCENTES

CURULLU

SEMESTRE I

CódigoDisciplinaCréditos
FEDG.NG.001Lingua Portuguesa I3
FEDG.NG.002Lingua Inglesa I3
FEDG.NG.003Lingua Tetúm3
FEDG.NG.004Calculos3
FEDG.NG.005Ética e Moral3
FEDG.NG.006Física3
FEDG.NG.007QuímicaBásica3
FEDG.NG008Historiae Cultura de Timor Leste I3
FEDG.NE.009GeologiaBásica4

SEMESTRE II

CódigoDisciplinaCréditos
FEDG.NG.010Lingua Portuguesa II3
FEDG.NG.011EducaçãoCívica3
FEDG.NG.012Lingua Inglesa II3
FEDG.NG.013Direitos Humanos3
FEDG.NG.014Historiae Cultura de Timor Leste II3
FEDG.NE.015Petrologia6
FEDG.NE.016Mineralogia6
FEDG.NE.017Geomorfologia4

SEMESTRE III

CódigoDisciplinaCréditos
FEDG.NE.018Geologia de Timor Leste4
FEDG.NE.019Sedimentologia e Estratigrafia5
FEDG.NE.020Sistema de InformaçãoGeográfica (SIG)6
FEDG.NE.021Método de Escrita Ciêntifico3
FEDG.NE.022Paleontologia5
FEDG.NE.023GeologiaEstrutural6
FEDG.NE.024Geoquímica4

SEMESTRE IV

CódigoDisciplinaCréditos
FEDG.NE.025Geohidrologia4
FEDG.NE.026MetodeGeologia do Campo4
FEDG.NE.027Geologia do Campo I4
FEDG.NE.028Micropaleontologia5
FEDG.NE.029Geofisica4
FEDG.NE.030Geoquímica de Exploração4

SEMSETRE V

CódigoDisciplinaCréditos
FEDG.NE.031AnálisaEstratigrafia6
FEDG.NE.032Tectônica4
FEDG.NE. 033Geologia do Petróleo e Gás4
FEDG.NE.034Geologia do Campo II6
FEDG.NE.035Vulcanologia e Geotermal4
FEDG.NE.036Exploração Geofísica4

SEMESTRE VI

CódigoDisciplinaCréditos
FEDG.NE.037GeologiaAmbiental5
FEDG.NE.038GeologiMarina6
FEDG.NE.039GeologiaTécnica6
FEDG.NE.040Mineralogia Óptica e Petrografia6
FEDG.NE041Seminário4
FEDG.NE042Especialisação I4
FEDG.NE.043Especialisação II4

SEMESTRE VII

CódigoDisciplinaCréditos
FEDG.NE.044Emprendedorísmo4
FEDG.NE.045Análisa o Impacto Ambiental4
FEDG.NE. 046Reservatório5
FEDG.NE.047Especialisação I4
FEDG.NE.048Especialisação II4
FEDG.NE.049Estágio6

SEMESTRE VIII

CódigoDisciplinaCréditos
FEDG.NE.050Kolokium10
FEDG.NE.051Monografia20