Bacgroung

Departamentu Construsaun Civil

Docentes

  • Georginho
  • Joa Antonio Guterres
  • Paulina e Carvalho Nunes

Curicullo Departamentu Conctrusaun Civil

Semester I

Código Diciplinas Créditos
UN.NG.01Portuguese Language I3
UN.NG.02Tetun Language I3
UN.NG.03Inglesh Language I3
UN.NG.04History and Culture Timor Leste3
UN.NG.05Cidadania3
UN.NG.06Computer Baziku3
CTEC. BE.01Basic Physics4
CTEC.BE.07Calculus I4
CTEC.E.01Engeneering Design I4

semester II

Código Diciplinas Créditos
FD.NG.10 Lingua Portuguesa II 3
FD.NG.11Lingua Inglesa II 3
FD.E.12Propedêutico do Direito II 3
FD.E.13Direito Constitucional II 4
FD.E.14Direito Administrativo I 4
FD.E.15Direito Penal I 4
FD.E.16Teoria Geral do Direito Civil 3
FD.E.17Direito Civil I 3
FD.NG.18 História e Cultura de Timor Leste II 3

Semester III

Código Diciplinas Créditos
FD.E.19 Português Jurídico I 4
FD.E.20Direitos Humanos 3
FD.E.21Direito Civil II 4
FD.E.22Economia Politica 4
FD.E.23Direito Administrativo II 4
FD.E.24Direito Penal II 4
FD.E.25Direito Processual Civil I 4
FD.E.26Direito Financeiro e Fiscal I 4
FD.E.27Sociologia do Direito 3

SEMESTRE IV

Código Diciplinas Créditos
FD.E.28 Português Jurídico II 4
FD.E.29Relações Económicas Internacionais 3
FD.E.30Direito Internacional Público 3
FD.E.31Direito Processual Civil II 4
FD.E.32Finanças Públicas II 4
FD.E.33Direito Fiscal II 4
FD.E.34Direito do Trabalho I 3
PD.E.35Direito Processual Penal I 4

SEMESTRE V

Código Diciplinas Créditos
FD.E.36 Português Jurídico III 4
FD.E.37História do Direito 3
FD.E.38Direito da Familia e das Sucessões 4
FD.E.39Direitos Reais ou das Coisas 4
FD.E.40Filosofia do Direito 3
FD.E.41Direito do Trabalho II 3
FD.E.42Direito da Diplomacia 4
FD.E.43Direito Processual Penal II 4

semester VI

CódigoDiciplinasCréditos
PD.E.44 Português Jurídico IV 4
FD.E.45Etica Profissional 3
FD.E.46Direito Comparado 3
FD.E.47Medicina Legal 4
FD.E.48Direito Internacional Privado 4
FD.E.49Direito Internacional e Direito do Mar 4
FD.E.50Direito Penal Internacional 4
FD.E.51Criminologia 4

Semester VII

CódigoDiciplinasCréditos
FD.E.52 Português Jurídico V 4
FD.E.53Direito dos Conssumidores 4
FD.E.54Método de Pesquisa de Direito 3
FD.E.55Direito Romano 3
FD.E.56Direito Agrário 4
FD.E.57Direito da Economia I 4
FD.E.58Organizações Internacionais 4
FD.E.59Direito Penal Militar 4

Semester VIII

CódigoDiciplinasCréditos
FD.E.60 Português Jurídico VI 4
FD.E.61Direito das Obrigações 4
FD.E.62Direito Constencioso Administrativo 3
FD.E.63Direito Internacional Economico 4
FD.E.64Direito da Economia II 4
FD.E.65Direito Comercial 4
FD.E.66Direito do Ambiente 4
FD.E.67Direito Canónico 3

Semester IX

CódigoDiciplinasCréditos
FD.E.68 Português Jurídico VII 4
FD.E.69Direito Criminal Ecónomico 4
FD.E.70Prática/Estágio 10
FD.E.71Monografia 20